Fizjoterapia pomaga w miarę możliwości rozwijać, utrzymywać i przywracać maksymalną zdolność ruchową i funkcjonalną człowieka, szczególnie gdy dochodzi do urazów, chorób lub niepełnosprawności.

Fizjoterapeuci pomagają ludziom poprzez ruch i ćwiczenia, różnymi metodami terapeutycznymi, za pomocą profesjonalnych urządzeń, edukują i doradztwem.

Celem fizjoterapii jest usunięcie procesów chorobowych lub ich następstw, zapobieganie im, zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, usuwanie dolegliwości, możliwie najdalej idące odzyskanie zdrowia i jego utrwalenie.

Fizjoterapeuci pomagają wspierać rozwój zawodowy swoim pacjentom, a dzięki terapii odzyskują samodzielność (np. lecząc- dłoń osobie pracującej przy komputerze, kolano sportowcowi), wszystko po to aby pomóc im pozostawać niezależnym tak długo, jak to możliwe.

 

Co robi fizjoterapeuta?

Fizjoterapia jest to zawód oparty na nauce i ma prozdrowotne podejście do „całego człowieka” i jego dobrego samopoczucia, a także do ogólnego stylu życia pacjenta.

Fizjoterapeuta angażuje chorego w rehabilitację, dzięki uświadomieniu (jak można pomóc w danym schorzeniu, czego można się spodziewać po zabiegach i w jakim czasie, a także omawia i stawia cele terapii) i samodzielnym udziale w leczeniu (ćwiczenia i stosowanie zaleceń poza gabinetem).

Metodyka leczenia u fizjoterapeuty jest naturalna, oparta na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Możesz skorzystać z fizjoterapii w każdej chwili swojego życia. Fizjoterapia stosowana przez profesjonalistów jest bezpieczna i nie ma skutków ubocznych.

Post12

W czym pomoże fizjoterapeuta?

 • W zmniejszeniu bólu (kręgosłupa, kolana, stopy, biodra, nadgarstka itp.);
 • w zmniejszeniu lub likwidacji stanów zapalnych, obrzęków;
 • w rehabilitacji po udarach, urazach, złamaniach, stłuczeniach;
 • w rehabilitacji wad wrodzonych;
 • pomoże w zwiększeniu odporności ogólnej organizmu i zapobiegnie zakażeniom;
 • usprawni oddychanie, przemianę materii, termoregulację, ukrwienie skóry itp.;
 • poprawi a także utrzyma wydolność organizmu;
 • zwalczy stres i jego skutki;
 • pomoże przeciwdziałać skutkom zmniejszonej aktywności ruchowej i poprawie funkcji ruchowych przez: rozluźnienie mięśni, wzrost ich siły, usprawnienie koordynacji ruchów, zwiększenie ruchomości stawów, zapobieganie przykurczom;
 • ewentualnie przygotuje do operacji i rehabilitacji po niej.

 

Dlaczego leczyć się u Fizjoterapeuty?

Post13Fizjoterapia jest to zawód, polegający na udzielaniu w sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o
charakterze społecznym. Fizjoterapeuci wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, aby pomóc osobom z różnymi dolegliwościami m.in.(poniżej choroby i dolegliwości posegregowane wg układów ciała u człowieka):

 • układ nerwowy- (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, Parkinson, MPD)
 • układ mięśniowo-szkieletowy- (bóle kręgosłupa, zwyrodnienie, RZS, urazy sportowe, zapalenie stawów)
 • układ krążenia (przewlekłe choroby serca, rehabilitacja po zawale serca)
 • układ oddechowy (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza)
 • układ limfatyczny i odpornościowy (obrzęki limfatyczne)

Dyplomowany fizjoterapeuta (studia licencjackie 3 lata oraz uzupełniające magisterskie 2 lata) posiada wiedzę z zakresu fizjoterapii i nauk medycznych (teoria, metody i praktyka) oraz diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów (fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu) oraz stosowanie środków, zabiegów i metod specjalnych. Wywiad, badania i testy funkcjonalne, które stosują fizjoterapeuci w praktyce są niezbędne nie tylko dla właściwego doboru środków fizjoterapii i metod terapeutycznych, wykluczeniu przeciwwskazań , ale służą także do interpretacji wyników, a co za tym idzie do sprawdzania jakie są efekty leczenia (poprawa, stabilizacja, pogorszenie).

Fizjoterapeuci pracują w różnych specjalizacjach w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Dodatkowo, niektórzy fizjoterapeuci są zaangażowani w edukację, badania i zarządzanie usługami.

Maria Szeligowska

Bibliografia:

http://www.csp.org.uk/

A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWP, Warszawa 2008.